Team

Hitarth Rakeshkumar Jain Profile

Hitarth Rakeshkumar Jain

President
Spandan Maharana Profile

Spandan Maharana

Vice-President
Yashwanth Vungarala Profile

Yashwanth Vungarala

Treasurer
Keerthana Kilaparthi Profile

Keerthana Kilaparthi

Secretary
Ashish Kumar Gude Profile

Ashish Kumar Gude

Social Chair